Vi måste ställa om samhället!

Vi måste ställa om samhället!

Industrialisering och framväxten av det moderna samhället har under de senaste 150 åren skett på bekostnad av natur, klimat och miljö. Det kan även en

femteklassare med medelmåttliga betyg dra som slutsats på hemläxan i geografi och samspelet mellan människa och miljö. Människan har genom sitt radikalt förändrade levnadssätt under de senaste 150 åren transformerats och blivit miljöns fiende No 1. Nu är väder, klimat , djurarter och växtligheter i en klar obalans – skapad av människan. Ansvaret ligger hos oss. Inte hos naturen. Miljö, växtarter och djurarter klarar sig alldeles utmärkt utan människan – faktum är att jorden skulle blomstra än mer utan mänsklig påverkan. Naturen har absolut inget behov av människan. Däremot har människan ett absolut behov av naturen. Det finns inget alternativ – vi måste ställa om samhället.

Ett klimatvänligt samhälle

Miljöhoten är idag påtagliga, stigande medeltemperaturer, översvämningar, bränder och smältande polarisar – detta är ett globalt problem som kommer att kräva globala och kollektiva lösningar. Oavsett om du arbetar som polis, lärare, byggarbetare, bussförare eller tandläkare, så kommer alla behöva ställa om för ett miljövänligare samhälle. Politiska beslut drivs fram av kollektiva krafter i en demokrati. Bakom varje kollektiv kraft står enskilda individer – tillsammmans kan vi göra skillnad. När det gäller miljöfrågan är det möjligen mänsklighetens största utmaning som kollektiv – för miljön tar inte hänsyn till nationalitet, kön, klass eller politisk tillhörighet. Förstör människan jordens levnadsmiljö kommer det på ett eller annat sätt drabba alla. Oavsett om du är svensk, rik, fattig, överviktig, gay eller straight. Världen verkar på ett sätt börjat vakna upp: ur den eviga tillväxt drömmen, och det är sannerligen i elfte timmen! En av de viktigaste punkterna är att påskrifterna på klimatmötet nu är juridiskt bindande.

Kan vi ställa om?

En del pessimister i miljöfrågan menar att det är försent. Vänd på det. Människan har lyckats bygga ett helt samhälle på fossila bränslen – med hjälp av infrastruktur, fabriker och arbetskraft. Lägg därtill skapandet av teknologier, mediciner, stabila demokratier och ett Europa i fred – inte i krig. Om du berättat att mänskligheten skulle genomföra allt detta på ca: 150 år för en svensk bonde på en sädesåker år 1872, skulle denne trott du blivit spritt språngande galen! Nu står mänskligheten med facit i hand. Världen har på många sätt blivit bättre. För alla. Förutom på en punkt. Världen har inte blivit bättre ur ett miljöperspektiv. Handen på hjärtat; är tillväxten, moderniteten och konsumtionen verkligen värd att satsa på om den hela tiden sker på bekostnaden av miljö, natur och djur? Svaret blir för allt fler ett nej! Idag börjar sakta en konsumentmedvetenhet spira och alltfler väljer klimatvänligare alternativ vad gäller produktion, transporter och miljötänk hos företagen. Omställningen börjar med vilka val du tar som konsument – gör miljövänligare val för samtliga inköp.

Bygg ditt eget hus

Att någon gång i livet få bygga ett eget hus är en dröm för många. Det kan handla om att vara med i en process tillsammans med en arkitekt och en byggfirma men det också innebära att man mer handgripligt bygger sitt eget hus och utför så många moment som möjligt helt på egen hand. Båda metoderna har sina för- och nackdelar. I den här bloggposten kommer vi att titta närmre på vad det är bra att tänka på, oavsett vilken av metoderna man väljer. Många som vill bygga själva har en idé om att skapa ett energieffektivt och miljövänligt hus. Ofta är det dock bättre att bygga om och renovera en befintlig fastighet som annars skulle ha förfallit. Ett annat hållbart alternativ kan vara att återanvända material från en befintlig byggnad, när man uppfö en ny. Till exempel ett gammalt trägolv med charmig patina eller spegeldörrar och spröjsade fönster.

Tips för dig som vill göra allt

Har du funderat på att slippa bostadsköer genom att bygga ditt eget minihus? Har man bara någon stans att ställa det och håller sig inom vad man kan göra utan att söka bygglov är det faktiskt fullt möjligt. Minihus är ett koncept blir allt populärare idag. Inte minst i USA. Ofta är det hus på hjul det är fråga om och som alltså kan flyttas vid behov. Att bygga ett eget hus i större format är också möjligt, om man har förkunskaperna och låter proffs dra el och avlopp. Det stora problemet är ofta att få bygglov för sitt projekt och det kan vara en bra idé att låta en arkitekt ta fram en detaljerad ritning utifrån en idé man själv har. Då ökar man sina chanser att få tillstånd. Att bygga själv är givetvis billigare än att anlita en byggfirma men skillnaden i pris kan bli mindre än du tror eftersom byggfirmorna ibland kan få bättre priser på material och har utrustning som du måste hyra. Att bygga själv handlar mycket om att inse sina begränsningar och sedan anpassa projektet efter det.

Att anlita en arkitekt

En bra arkitekt kan omsätta dina idéer och behov till en färdig ritning som sedan lämnas över till ett byggbolag (om du inte själv vill agera projektledare och anlita egna hantverkare). Arkitekten är dessutom ett bra bollplank som har kunskap om vilka lösningar som passar på den tomt där du vill uppföra ditt hus. Att bygga självt kan också innebära ett så kallat kataloghus. Då finns det ett färdigt koncept men man kan göra tillval och anpassa delar av det. Vilken lösning som passar bäst handlar mycket om hur stor kunskap man själv har om hus och vad man har för budget. Att låta en arkitekt rita ett hus från grunden är i regel betydligt dyrare än att låta uppföra och anpassa ett kataloghus. Unika, arkitektritade, hus kan ha ett högt andrahandsvärde så länge de inte utgår från ovanliga behov hos den som lät uppföra det. onea är ett finansbolag med attraktiva villkor som kan hjälpa dig att förverkliga drömmen om att bygga ett eget hus.

Organdonation

Tack vare den medicinska utveckligen kan läkare använda organ från en kropp som inte längre behöver dem, och placera dem i en kropp som behöver ett likadant nytt och friskt organ. Den första transplantationen som lyckades skedde redan 1954 i Boston. Då var det en njure som togs från en avliden person för att sedan opereras in i en annan människa. Innan 1954 hade det förekommit många försök till transplantationer, men ingen av dem hade lyckats. I och med att man plötsligt lyckades använda ett organ i en annan kropp gick startskottet för en helt ny marknad och ett nytt synsätt kring organdonationer. Sverige är ett av de länder i världen där flest invånare är villiga att donera sina organ efter döden. Ändå är det många organ som inte går till donation. På sätt och vis blir de organen bortkastade, när de kunde göra stor nytta både för medicinsk forskning och för enskilda individer. Att donera organ är både bra för samhället och för enskilda individer.

Rädda någon annans liv

Om man bestämmer sig för att donera sina organ efter döden kan de användas på flera sätt. Antingen kan ens organ gå till en individ som behöver dem. Det kan finnas människor vars överlevnad hänger på om någon väljer att donera ett organ. Dina organ kan också gå till medicinsk forskning. på så vis återanvänder du även din kropp efter din död genom att donera dina organ. Istället för att de går till spillo kommer de till användning igen. Man tar aldrig organ från en individ utan samtycke. När man funderar över om man vill donera sina organ kan man tänka på fördelarna med att göra det. En enda avliden människa kan hjälpa hela åtta andra personer till ett friskare liv, och i vissa fall till och med rädda deras liv. Om ens organ går till forskning kommer läkare världen över få de hjälpmedel de behöver för att kunna utveckla nya metoder, och i det långa loppet är det de metoderna som kan rädda liv. Alla framsteg som gjorts inom medicin har gjorts med hjälp av forskning och försök. Genom att donera sina organ kan man bidra till att forskningen kan fortgå.

Ta ställning så länge du lever

Det är bra att ta ställning till om man vill donera sina organ redan när man lever. Genom att donera sina organ hjälper man både människor, samtidigt som man ser till att de organ som är friska används så länge det bara är möjligt. Vill man donera sina organ kan man registrera sig som organdonator. Det är också klokt att berätta för sina närmaste att man gärna vill donera sina organ. Om man inte tar ett beslut under sin livstid kommer det bli ens anhöriga som får ta beslutet när man dött. Det kan vara ett tufft beslut att ta samtidigt som man sörjer den människan som gått bort. Som anhörig har man mycket att stå i som det är, med att planera begravning och göra bouppteckningar. Har man funderingar kring hur man ordnar en miljövänlig och fin begravning kan man klicka här för att få läsa mer om begravningsbyråer. De kan svara på alla frågor man har.

Återanvändning

I många år har vi konsumerat långt mer än vad vår jord egentligen mäktar med. Vi köper kläder, bilar och elektronik samt nya saker till hemmet, medan miljön blir allt mer lidande. På senare år har dock många fått upp ögonen för vad konsumtionen gör med vår jord och börjat tänka mer långsiktigt, bland annat genom att återvända saker. Inte bara privatpersoner har fått upp ögonen för återanvändning, även stora företag börjar titta på lösningar som gör att de kan använda gammalt material igen. Läs vidare och lär dig mer om återanvändning.

Varför är återanvändning bra?

När nya produkter ska tillverkas går det åt enorma resurser, både vad gäller arbetskraft och miljö. Om man istället använder det som redan finns, så minskar man dessa stora påfrestningar på miljön. Speciellt elektronikprodukter som mobiltelefoner frestar på miljön mycket, dessutom framställs de ofta under ganska dåliga förhållanden för arbetarna. På grund av detta lämnas till exempel Skanskas datorer till återanvändning. På så sätt kan man ta vara på de komponenter som fortfarande fungerar och installera dem i nya tekniska produkter. Även många andra stora företag börjar få upp ögonen för smart återanvändning. Klädföretaget Hennes och Mauritz har till exempel gjort en klädkollektion av återvunna kläder.

Vad kan du göra själv?

Efter att ha läst den här texten kanske du funderar lite över vad du kan göra själv för att bidra till återanvändning. Det finns till exempel flera företag som tar emot gamla mobiltelefoner och återanvänder komponenterna till nya telefoner. Låt därför inte din gamla mobiltelefon ligga i en låda, utan lämna in den istället. Det är generellt också bra att satsa på saker du kan använda flera gånger. Köp till exempel inte nya plastkassar varje gång du handlar. Ta istället med en egen kasse i tyg till mataffären. Du vet säkert redan också att det är viktigt att återvinna glas och metall så att det kan återanvändas och bli nya produkter.

Att leva hållbart

Med hållbarhet brukar man i det här sammanhanget syfta på en livsstil som inte förbrukar för mycket av jordens resurser. Det gäller särskilt resurser som inte är förnyelsebara i samma takt som vi gör av med dem. Olja är ett bra exempel på detta. Även produkter som tillverkas med hjälp av olja, till exempel plast, är klart tveksamma ur hållbarhetshänseende. Överkonsumtion av el är en annan sak som kan anses som ohållbart eftersom det leder till klimatpåverkan. I den här bloggtexten ska vi ge några tips på vilka val man kan göra för att bli mer sparsam med jordens resurser.

Kan hållbarhet kombineras med hög livskvalitet?

Hur kan ditt liv bli med hållbart? Kan du uppnå det utan att gå miste om något som du verkligen värdesätter? Åtgärder som gör stor skillnad beträffande hållbarhet är att göra miljövänliga val i fråga om transporter, mat och uppvärmning. Bensindrivna fordon som bilar och flygplan är idag ett av de tydligaste exempel på mänsklig verksamhet som inte är hållbar i längden. De flesta av oss kan faktiskt välja andra transportmedel, och kanske få lite motion på köpet. Det är stor skillnad på att värma en fastighet med olja, kol eller ineffektiva eldrivna system, och på att använda en affektiv pelletspanna eller en bergvärmepump. Bergvärme är dyrt att installera men leder till lägre månadskostnader.

Tänk på vad du äter

Ohållbar produktion av livsmedel kan leda till bland annat övergödning av hav och sjöar, gift- och koldioxidutsläpp, skogsskövling och minskning av den biologiska mångfalden. När det gäller matvaror finns det, i många länder ett bra system för märkning av ekologiska produkter. Det är alltså relativt enkelt att göra bra val som konsument. Hållbarhet måste även ta med jordens växande befolkning i beräkningen. Alla kan inte äta mat producerad på den lokala bondgården. Men om du har den möjligheten så är det ett hållbart alternativ. Ett annat bra och enkelt tips är att alltid undvika att köpa dryck på plastflaska. I Sverige återvinns nästan alla burkar och glasflaskor. Det är ett mycket bättre alternativ.

Al Gore – en obekväm sanning

Al Gore är en tungt meriterad amerikansk politiker för demokraterna som utnämndes till vicepresident av Bill Clinton 1993. Al är född i Washington DC, han har en examen från elituniversitet Harward. År 2000 ställde Al Gore upp i det amerikanska presidentvalet men han förlorade då mot Gerorge W Bush trots att han fick mest röster i valet. Al Gore är kanske mest känd som miljöaktivist idag och i den här bloggposten kommer vi att skriva om hans klassika dokumentärfilm: En obekväm sanning som bidrag till att diskussionerna om klimatförändringar tog fart på allvar.

En obekväm sanning om miljön

A set of natural disaster icons in fresh colors.

Al Gore mottog Nobels Fredspris 2007, mycket på grund av den uppmärkammade dokumentärfilmen en obekväm sanning som lyfte viktiga miljöfrågor och skapade debatt världen över. Framförallt handlar filmen om effekten av den globala uppvärmningen som beskrivs som ett mycket stort hot mot människor och miljö. Filmen fick en Oscar som bästa dokumentärfilm 2007 trots att den rent dramaturgiskt är enkelt uppbyggd – som en föreläsning. Man ansåg att det var en vår tids viktigaste filmer. I En obekväm sanning lägger Al Gore, på ett övertygande sätt, fram vetenskapliga bevis för att växthuseffekten och klimatförändringarna i första hand orsakas av människor. Även om Al Gores teori om att människor orsakar Nya bevis för klimatförändringar så finns det ännu ingen konsensus kring hur stor vår påverkan är – jämfört med påverkan som har naturliga orsaker. En sak de flesta som ser filmen är överens om är att klimatet förändras och att vi måste hitta lösningar – oavsett vad det beror på.

Hur står sig filmen idag?

En obekväm sanning har av belackare, inte minst konservativa politiker i USA, kallats för ren politisk propaganda. Frågan om klimatförändringar är komplex och det är lätt att välja och tolka forskningsresultat på ett sätt som stöder helt olika ståndpunkter. Al Gore gör en del påståenden i sin film som saknar vattentäta belägg – det är alltså förnuftigt att se filmen som ett diskussionsinlägg. Som sådant har dess betydelse visat sig vara bestående. En sanning skulle inte vara just obekväm, om det var enkelt och smärtfritt att ta den till sig. Klimatfrågan är ”hetare” än någonsin och miljoner människor tvingas förhålla sig till klimatförändringar som gör livet svårare. Oavsett vad som orsakar de mest dramatiska klimatförändringarna så handlar det om problem som vi måste förhålla oss till och försöka lösa. Filmen En obekväm sanning har inte bara skapat debatt utan även bidragit att mer resurser fördelats till forskning som förhoppningsvis för oss allt närmre såväl obekväma sanningar som hoppingivande lösningar.

 

Slöseri av resurser att slänga utgångna mediciner

Något som vi i Sverige och världen blivit allt mer medvetna om är att det är ett enormt resursslöseri att slänga mat, som kostar både för miljön och för våra plånböcker. Ett exempel på hur man nu försöker motverka detta är att det i Frankrike har blivit olagligt för mataffärer att slänga mat som gått ut – den måste istället doneras till behövande. Ett annat exempel är att allt fler konsumenter bryr sig allt mindre om det bäst före-datum som står på mjölk, ägg och andra matvaror, och istället väljer att lukta och smaka för att avgöra om maten har gått ut. Innan dess gjorde svenskars starka tillit till myndigheters rekommendationer att många till och med slängde bitsocker – som i princip är oförstörbart – när bäst före-datumet hade gått ut.pills-926375_960_720

Men även om vi alltså har blivit bättre på att inte slänga mat i onödan, finns det något annat som är i princip oförstörbart, som vi ändå kastar så fort datumet som stämplats på förpackningen har passerats: mediciner. Precis som allt annat vi konsumerar har det krävts resurser för att tillverka medicinerna, och att slänga dem innan de faktiskt blivit dåliga är med andra ord att slösa bort dessa resurser. Dessutom krävs det ju nya resurser för att tillverka ny medicin för att ersätta den som slängts.

Det normala för mediciner i Sverige är att de anges ha en hållbarhet på mellan två och fem år. Efter att denna tid har gått ut kasseras mediciner för miljardbelopp i Sverige varje år – vilket kan vara helt onödigt. Faktum är att den enda anledningen till att en medicin får en viss hållbarhet är för att dess effektivitet har testats efter den tiden. Mediciner tillverkas för att ha extremt lång hållbarhet. Det betyder att mediciner skulle kunna ha en hållbarhet på minst tio gånger så många år, utan att dess effekt har minskat, om de bara testades efter så lång tid. Som exempel kan nämnas att de mediciner som förvaras i våra försvarförråd har getts en hållbarhet på 15 år, det vill säga tre gånger så lång tid som mediciner som säljs till allmänheten har.

Så nästa gång du ska ta en värktablett för ditt nageltrång, för huvudvärk, för mensvärk eller något annat, och du ser att medicinen har gått ut – släng den inte! Den fungerar med största sannolikhet lika effektivt ändå.

Miljövänliga städtips

Aldrig använder vi så mycket kemikalier som när vi städar våra hem. Dessa kemikalier är varken bra för oss själva eller för miljön, där de ofta hamnar till slut via avlopp i dusch, toalett, diskho och handfat. Men det finns sätt att göra rent och fint hemma utan att också tära på miljön och utsätta din familj för kemikalier.

Mycket i hemmet kan rengöras med hjälp av vanlig såpa, ibland med lite hjälp från bakpulver. Det gäller till exempel ugnen, något som många drar sig för att rengöra för att det ofta innebär mycket svett och slit. Du kan dock göra det enkelt för dig genom att blanda två delar såpa och en del vatten i en sprayflaska, och sedan spraya insidan av ugnen. Stäng sedan ugnen och sätt den på mellan 100 och 150 grader, och låt stå i ungefär en kvart. När ugnen har svalnat helt igen behöver du bara torka av den lätt med vatten på en trasa. Samma såpvatten kan du använda för att torka av väggar och skåpluckor i köket.

Vad gäller bakpulvret kommer det till användning när man ska göra rent spisen. Då kan man nämligen hälla bakpulver på de områden som har ingrodd smuts, och sedan hälla på ättika på samma ställen. Ättikan och bakpulvret kommer att reagera, och när det har slutat bubbla och fräsa kan du helt enkelt torka av allt med vatten.washing-dishes-1112077_960_720

Såpa fungerar också utmärkt för att göra rent badrummet. Istället för att använda ett rengöringsmedel med massa kemikalier kan du helt enkelt blanda fyra delar vatten, två delar såpa och saften från en citron i en sprayflaska. Den blandningen kan du använda på alla ytor i badrummet.

Citron kan du också använda för att tackla ett annat problemområde i köket, nämligen ingrodda, smutsiga mikrovågsugnar. Genom att blanda saften från en citron med vatten i en skål, och ställa in den i mikron på full effekt i några minuter, kommer du enkelt att kunna torka bort det som tidigare satt fast som berget inne i mikron.

Om du känner att du har svårt att hinna med städning överhuvudtaget, kan du enkelt anlita städhjälp hemma via Qleano.se. Om du också vill värna om miljön väljer du helt enkelt en firma som utlovar miljömärkt städning.

Miljövänliga golv

De som vill ha ett så miljövänligt hem som möjligt, och som är i behov av att byta ut sitt nuvarande golv eller bygga nytt, bör välja ett golv av ett naturmaterial som inte behandlats med några kemikalier eller miljöfarliga ämnen, och som är förnyelsebart. Som tur är finns det flera alternativ att välja på, som dessutom erbjuder stor variation när det gäller personlig prägel och stil.

Ett sådant material är trä. Trägolv är förnyelsebara (förutsatt att man väljer trä från en ansvarstagande producent som planterar ny skog där den skövlas) och har flera andra fördelar. Trägolv passar till exempel särskilt bra i vårt klimat, eftersom de är varma, och de är dessutom bra för rygg och fötter, eftersom de har lite svikt. Genom att välja ett trägolv ger man också sig själv stora valmöjligheter när det gäller golvets utseende, eftersom man kan skapa variation genom olika träslag, som har olika färg, hårdhet och glans. Dessutom kan man lägga golven som plankor eller som parkett, och parkettgolv kan som bekant läggas i en mängd olika formationer.Parquet_Versailles_Motif

Ett annat förnyelsebart naturmaterial som passar utmärkt till golv är kork. Naturkork skapas genom att man skrapat av barken på korkekar. När detta görs med ungefär tioåriga intervaller skadas inte trädet alls av detta, utan det kan fortsätta producera ny bark under hela sin livslängd. Många tillverkare av korkgolv använder dessutom återvunnen kork från bland annat gamla vinkorkar. Också korkgolv är varma och sköna att gå på, och också korkgolv erbjuder stor variation, eftersom de finns med en mängd olika ytor och färger.

Det finns också golv som är en kombination av båda dessa miljövänliga material, nämligen linoleum. Linoleum tillverkas genom att man blandar kork, trä och kalksten med linolja och harts, och sedan pigmenterar denna blandning i önskad färg. Massan valsas sedan fast på en väv av jute, och på detta sätt får man ett helt naturligt, miljövänligt och hållbart golv. Linoleum kom ursprungligen från England, där det uppfanns av Frederick Walton, men sedan 1896 finns också en tillverkare av linoleumgolv i Sverige, vilket betyder att man kan köpa ett lokalt producerat golv och inte behöver belasta miljön med långa fraktsträckor.

Miljövänliga sängar

Vi tillbringar ungefär en tredjedel av våra liv i våra sängar. Det är därför viktigt att man har en bekväm säng som bidrar till en bra nattsömn. Det är också viktigt att sängen är gjord av material som inte är skadliga för hälsan, något som inte är självklart idag. Allt fler blir medvetna om den cocktail av kemikalier som omger oss i vårt dagliga liv och i våra hem, i städprodukter, i elektronik, i tvål, i barnens leksaker och i våra möbler. Exakt vilken effekt denna blandning av olika kemikalier kommer att ha på vår hälsa på lång sikt vet vi inte än, men många väljer att redan nu försöka rensa bort så många kemikalier som möjligt ur sina hem. Sängen, som man alltså ska ligga många timmar i, är kanske allra viktigast att ha så kemikaliefri som möjligt.bedroom-405920_960_720

Ett alternativ för att se till att så är fallet kan vara att köpa en begagnad säng och madrass. Möbler (däribland sängar) avger nämligen flest kemikalier när de är nya, och när en säng avger kemikalier i luften, andas man in dem under natten när man sover. Det kan till exempel handla om flamskyddsmedel och annat från syntetiska plaster och syntetiska skummaterial. En begagnad säng som redan använts under flera år har redan avgett de flesta av dessa kemikalier, även om de syntetiska materialen finns kvar i madrassen.

Om man inte nöjer sig med detta, utan vill ha en ny säng som är så fri från kemikalier som möjligt, kan man leta efter sängar med en miljömärkning, till exempel Svanen-märkta sängar. Fördelen med detta är att Svanen listar de krav de ställer på materialen som används i sängarna tydligt på sin hemsida, vilket gör att du kan vara helt säker på vad som finns i din nya säng och inte. Om det är en specifik kemikalie som du vill undvika kan du fråga sängtillverkaren.

Om du är i färd med att köpa en ny säng, och funderar på att välja en ekologisk eller miljömärkt säng, kan du gå in på Sleepo.se. Där finns sängar för alla smaker, vare sig du letar efter en viss modell, som en kontinentalsäng, eller sängar som uppfyller ett visst krav, till exempel miljömärkta sängar.