Vi måste ställa om samhället!

Vi måste ställa om samhället!

Industrialisering och framväxten av det moderna samhället har under de senaste 150 åren skett på bekostnad av natur, klimat och miljö. Det kan även en

femteklassare med medelmåttliga betyg dra som slutsats på hemläxan i geografi och samspelet mellan människa och miljö. Människan har genom sitt radikalt förändrade levnadssätt under de senaste 150 åren transformerats och blivit miljöns fiende No 1. Nu är väder, klimat , djurarter och växtligheter i en klar obalans – skapad av människan. Ansvaret ligger hos oss. Inte hos naturen. Miljö, växtarter och djurarter klarar sig alldeles utmärkt utan människan – faktum är att jorden skulle blomstra än mer utan mänsklig påverkan. Naturen har absolut inget behov av människan. Däremot har människan ett absolut behov av naturen. Det finns inget alternativ – vi måste ställa om samhället.

Ett klimatvänligt samhälle

Miljöhoten är idag påtagliga, stigande medeltemperaturer, översvämningar, bränder och smältande polarisar – detta är ett globalt problem som kommer att kräva globala och kollektiva lösningar. Oavsett om du arbetar som polis, lärare, byggarbetare, bussförare eller tandläkare, så kommer alla behöva ställa om för ett miljövänligare samhälle. Politiska beslut drivs fram av kollektiva krafter i en demokrati. Bakom varje kollektiv kraft står enskilda individer – tillsammmans kan vi göra skillnad. När det gäller miljöfrågan är det möjligen mänsklighetens största utmaning som kollektiv – för miljön tar inte hänsyn till nationalitet, kön, klass eller politisk tillhörighet. Förstör människan jordens levnadsmiljö kommer det på ett eller annat sätt drabba alla. Oavsett om du är svensk, rik, fattig, överviktig, gay eller straight. Världen verkar på ett sätt börjat vakna upp: ur den eviga tillväxt drömmen, och det är sannerligen i elfte timmen! En av de viktigaste punkterna är att påskrifterna på klimatmötet nu är juridiskt bindande.

Kan vi ställa om?

En del pessimister i miljöfrågan menar att det är försent. Vänd på det. Människan har lyckats bygga ett helt samhälle på fossila bränslen – med hjälp av infrastruktur, fabriker och arbetskraft. Lägg därtill skapandet av teknologier, mediciner, stabila demokratier och ett Europa i fred – inte i krig. Om du berättat att mänskligheten skulle genomföra allt detta på ca: 150 år för en svensk bonde på en sädesåker år 1872, skulle denne trott du blivit spritt språngande galen! Nu står mänskligheten med facit i hand. Världen har på många sätt blivit bättre. För alla. Förutom på en punkt. Världen har inte blivit bättre ur ett miljöperspektiv. Handen på hjärtat; är tillväxten, moderniteten och konsumtionen verkligen värd att satsa på om den hela tiden sker på bekostnaden av miljö, natur och djur? Svaret blir för allt fler ett nej! Idag börjar sakta en konsumentmedvetenhet spira och alltfler väljer klimatvänligare alternativ vad gäller produktion, transporter och miljötänk hos företagen. Omställningen börjar med vilka val du tar som konsument – gör miljövänligare val för samtliga inköp.

Leave a Comment