Spela in informationsfilm om klimatkrisen

Spela in informationsfilm om klimatkrisen

Klimatkrisen har nu tillåtits att avancera så långt att förändringarna i jordens klimat numera påverkar alla regioner globalt sett. Allmänheten är dock fortfarande inte helt uppdaterad kring att vi befinner oss i ett klimatnödläge, tyvärr sprider fossillobbyister och andra särintressen falsk information. Om du som del i miljörörelsen eller en miljöorganisation vill satsa på folkbildning är det därför en god idé att spela in en informationsfilm om klimatkrisen.

För att dina deltagare i filmen ska se bra ut kan du behöva köpa in concealer från Parfym.se. En concealer döljer eventuella mörka ringar runt ögonen, pigmentförändringar och finnar. För att de ska se representativa ut är det bra att använda concealer och annan nödvändig makeup på personer som medverkar i informationsfilmen, så att publiken fokuserar på budskapet.

Stora utmaningar

Vi står nu inför rejäla utmaningar vad gäller klimatförändringar som påverkar biosfären på många olika negativa sätt. När medeltemperaturen stiger ökar också risken för extremväder, som vi sett under de senaste åren. Tre miljarder djur brann upp i Australien i början av 2020 och skogsbränderna har ökat rejält över hela planeten. Barbados är en av de länder som kommer att drabbas hårt av klimatkrisen, där havsnivåhöjning, förändringar i väder och ökad stormintensitet är några av de stora hot som tornar upp sig ju mer växthusgaser världen släpper ut.

Utsläpp kopplat till inkomst

För att vi ska få ner utsläppen tillräckligt snabbt räcker det inte bara med individuella livsstilsförändringar. Vårt ekonomiska system är baserat på ständigt tillväxt, vilket i sig driver på kriserna för klimatet och den biologiska mångfalden. Men statistiskt sett var det de tio rikaste procenten av världens befolkning som stod för hälften av utsläppen från 1990 till 2015. Här i Sverige lever vi som om vi hade fyra jordklot, och måste minska våra utsläpp solidariskt för att stora delar av världen inte ska bli obeboeliga. Det räcker oftast inte att ha rätt värderingar för att minska på konsumtionen, då människors inköp är starkt kopplade till hur stor inkomst de har. Tjänar man 30 000 kronor per månad är frestelsen stor att underlätta livet genom att göra extra inköp av prylar och tjänster.

Planera produktionen i förväg

När du ska spela in din informationsfilm behöver du påbörja produktionen med en god planering. Varje scen bör planeras med hjälp av en storyboard, och scenerna bör placeras i sitt sammanhang. Genom att från första början bestämma filmens längd kan du också ta reda på hur stor budget som behövs. Storyboard och manus gör din produktion mer effektiv och strukturerad, och med tydliga presentationer kan du enkelt förklara för publiken vad som är den bakomliggande orsaken till vår nuvarande klimatkris. När det är väl är dags att spela in är det också viktigt att tänka på att fokusera bilden ordentligt och se till att ljudet spelas in. Som sista steg behöver filmen klippas ihop och redigeras.

Leave a Comment