Category Archives: Ekologi

Att skapa engagemang för klimatet

Vi lever i en värld där de allra flesta forskare är överens om att det sker kraftiga klimatförändringar som kommer att påverka oss negativt på många olika sätt i framtiden. Det handlar bland annat om isar som smälter och hav som blir varmare, vilket kommer göra att till exempel en mängd olika arter där ute och den biologiska mångfalden blir kraftigt nedsatt. En annan stor fara som det pratas mycket om är att det kommer att leda till stora naturkatastrofer och till exempel höjning av havsnivåer och översvämningar och att jorden helt enkelt kommer att bli en allt svårare plats att bo på. Men att göra något åt detta verkar vara svårt för många och en sak som lyfts som en faktor till att klimatförstöringen fortsätter trots dessa alarmerande konsekvenser är att människor har svårt att engagera sig i dessa frågor. Frågorna är helt enkelt för långt bort och svåra att greppa. I denna artikel kommer vi att lyfta ett antal exempel på saker man kan göra för att komma runt detta och se till att skapa ett engagemang för klimatfrågorna.

Vara ute i naturen

En sak man kan göra är att se till att uppskatta den vackra natur vi har runt omkring oss. Genom att vara ute mycket i naturen och uppleva den på nära håll kommer man att förstå vad det är vi håller på att förlora. Här kan fritidskläder från ITAB hjälpa. Genom att beställa fritidskläder från ITAB, både till sig själv och till andra, ger man sig själv både en anledning och förutsättningar att ge sig ut i naturen och uppleva dess fantastiska rikedomar på nära håll. Att köpa kläder från ITAB kan helt enkelt göra att man skapar ett engagemang för klimat och miljöfrågor där ett sådant inte fanns tidigare.

Vara påläst

En annan sak man kan göra för att skapa ett engagemang både hos sig själv och hos andra när det kommer till frågor som har med klimatet att göra är att verkligen sätta sig in i de fakta som finns och se till att vara påläst. Genom att vara medveten om vilka konkreta konsekvenser klimatförstöringen kan få för både oss människor här i Sverige och för andra människor i andra länder kommer det att bli lättare att ta sitt ansvar och göra det man kan för att minska den globala uppvärmningen. Man kan också söka reda på mycket fakta om vad man faktiskt kan göra konkret och se till att ta tag i dessa delar. Genom att veta vad man kan göra för att göra skillnad och vilka konsekvenser detta agerande får kommer det att bli lättare att konkret engagera sig och göra något för att se till att den globala uppvärmningen inte fortsätter.

Spela in informationsfilm om klimatkrisen

Klimatkrisen har nu tillåtits att avancera så långt att förändringarna i jordens klimat numera påverkar alla regioner globalt sett. Allmänheten är dock fortfarande inte helt uppdaterad kring att vi befinner oss i ett klimatnödläge, tyvärr sprider fossillobbyister och andra särintressen falsk information. Om du som del i miljörörelsen eller en miljöorganisation vill satsa på folkbildning är det därför en god idé att spela in en informationsfilm om klimatkrisen.

För att dina deltagare i filmen ska se bra ut kan du behöva köpa in concealer från Parfym.se. En concealer döljer eventuella mörka ringar runt ögonen, pigmentförändringar och finnar. För att de ska se representativa ut är det bra att använda concealer och annan nödvändig makeup på personer som medverkar i informationsfilmen, så att publiken fokuserar på budskapet.

Stora utmaningar

Vi står nu inför rejäla utmaningar vad gäller klimatförändringar som påverkar biosfären på många olika negativa sätt. När medeltemperaturen stiger ökar också risken för extremväder, som vi sett under de senaste åren. Tre miljarder djur brann upp i Australien i början av 2020 och skogsbränderna har ökat rejält över hela planeten. Barbados är en av de länder som kommer att drabbas hårt av klimatkrisen, där havsnivåhöjning, förändringar i väder och ökad stormintensitet är några av de stora hot som tornar upp sig ju mer växthusgaser världen släpper ut.

Utsläpp kopplat till inkomst

För att vi ska få ner utsläppen tillräckligt snabbt räcker det inte bara med individuella livsstilsförändringar. Vårt ekonomiska system är baserat på ständigt tillväxt, vilket i sig driver på kriserna för klimatet och den biologiska mångfalden. Men statistiskt sett var det de tio rikaste procenten av världens befolkning som stod för hälften av utsläppen från 1990 till 2015. Här i Sverige lever vi som om vi hade fyra jordklot, och måste minska våra utsläpp solidariskt för att stora delar av världen inte ska bli obeboeliga. Det räcker oftast inte att ha rätt värderingar för att minska på konsumtionen, då människors inköp är starkt kopplade till hur stor inkomst de har. Tjänar man 30 000 kronor per månad är frestelsen stor att underlätta livet genom att göra extra inköp av prylar och tjänster.

Planera produktionen i förväg

När du ska spela in din informationsfilm behöver du påbörja produktionen med en god planering. Varje scen bör planeras med hjälp av en storyboard, och scenerna bör placeras i sitt sammanhang. Genom att från första början bestämma filmens längd kan du också ta reda på hur stor budget som behövs. Storyboard och manus gör din produktion mer effektiv och strukturerad, och med tydliga presentationer kan du enkelt förklara för publiken vad som är den bakomliggande orsaken till vår nuvarande klimatkris. När det är väl är dags att spela in är det också viktigt att tänka på att fokusera bilden ordentligt och se till att ljudet spelas in. Som sista steg behöver filmen klippas ihop och redigeras.

God ventilation för vår hälsa

Klimatarbetet handlar inte alltid bara om att vara ute på fältet och genomföra positiva förändringar, utan mycket av arbetet bedrivs också på kontor där planer undersöks och sätts upp. Är inte ventilationen i byggnaden tillräckligt bra påverkas både vår hälsa och arbetet som utförs i negativ riktning, och därför är det väldigt viktigt att kontroller av ventilationen genomförs regelbundet.

Professionella kontroller

Ett gott inomhusklimat är av stor vikt för alla byggnader och människor, både för företag och bostäder. Numera finns det ett riksdagsbeslut om obligatorisk ventilationskontroll, då det tidigare visat sig att många byggnader och lokaler hade så dålig luft att både barns och vuxnas hälsa blev negativt påverkade. Idag kan du enkelt och smidigt få OVK utförd av professionella kontrollanter och därmed se till att inomhusluften där ni befinner er är i gott skick. För boende handlar det om att må bra i sina hem, där de spenderar så pass mycket tid, och för anställda handlar det om att kunna utföra ett bra arbete utan att bli utsatta för dålig luftkvalitet. Som fastighetsägare är det viktigt att se till att kontrollen utförs av en certifierad funktionskontrollant, så att du kan vara trygg i att allt gått rätt till och att resultaten är korrekta.

Flera faktorer för god inomhusluft

Just luftkvalitet är ett av huvudområdena när det kommer till det viktiga klimatarbetet. Det mesta av fokuset ligger på luften utomhus, som ju förorenas av avgaser och olika typer av utsläpp, vilket påskyndar växthuseffekten. Men även inomhusluften är som sagt väldigt viktig att ha koll på, då den lätt glöms bort. Ventilation är en viktig faktor, att undersöka radonhalter är en annan. Radon är en osynlig gas, vilket gör det lätt att tro att luften vi andas inomhus är helt ok, när vi i själva verket kanske bryter ner våra kroppar utan att vi vet om det. Så se till att ha koll på inomhusluften, och är du osäker kan du alltid kontakta hyresvärden eller din chef för att få reda på de senaste kontrollerna och hur resultatet såg ut.

Gör livsstilsförändringar för klimatets skull

Det är hög tid att alla drar sitt strå till stacken och gör de livsstilsförändringar som krävs för att planeten ska överleva. Livsstilsförändringar handlar till exempel om att äta mer vegetariskt, konsumera och flyga mindre. Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Du kan börja där du känner att det går att göra en förändring. När du ska byta bil kanske du kan köpa en elbil. Om du ska köpa en elbil kan du satsa på en Easee laddbox som laddar din elbil på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Elbilen är dyrare i inköp men om du kan spara pengar på laddningen kommer du snart att ha jämkat upp det jämfört med en bil med förbränningsmotor. Du kan få upp till 50 procent lägre elpris med en sådan laddbox. Laddboxen gör det nämligen möjligt att ladda bilen när elpriset är som lägst. När elpriset är lågt använder inte lika många el och priset går ner. När elförbrukningen är lägre kommer elen till störst del från solenergi samt vind- och vattenkraft. Därför är det bra att använda elnätet när trycket är mindre.

Fokusera på vad du kan göra

Att förändra livsstilen är en uppgift främst för människor i västvärlden. Alla har möjlighet att göra något för klimatet. De miljömedvetna livsstilsförändringarna är viktiga. Exempelvis kan du börja äta mer växtbaserat. Det betyder inte att du behöver sluta äta kött, bara äta lite mindre. För dig personligen kommer det inte bli så stor skillnad, men det har stor effekt på utsläppen av växthusgaser om du begränsar köttintaget till bara en till två gånger i veckan.

Dra ner på konsumtion av prylar

Att inte konsumera mer än nödvändigt är också något som inte bara miljön har nytta av utan även din plånbok. Försök att avstå från all nöjeskonsumtion och fundera över om alla inköp verkligen är nödvändiga. Det går att hitta massor med saker begagnat som dessutom är mycket billigare. Västvärlden är mer eller mindre byggt på konsumtion och det finns lockelser i varje hörn. Men om du väl har bestämt dig kommer du kunna minska dina inköp. Om du börjar fundera på vad som egentligen är viktigt i livet är det nog inte fler prylar eller resor som står högst på den listan. Men kom ihåg att värderingar inte automatiskt leder till beteendeförändringar. Bryt ner dina värderingar i konkreta beteenden och skapa förutsättningar för att verkligen kunna agera. Det är själva agerandet som spelar roll. Sätt dig ner och kolla på vad du kan göra för förändringar som räddar planeten.

Samhälle i naturlig balans med miljö och klimatomställning

Idag är det ett faktum att vi står inför stora utmaningar med klimatförändringar i form av växthuseffekten och stigande havsnivåer. Det finns idag en ökad medvetenhet för klimatpåverkan och genom innovativa lösningar är vi redan en bra bit på väg till ett mer klimatvänligt samhälle.

Förnybar energi – framtidens eviga energikälla

Förnyelsebar energi är ren, koldioxidfri och utvinns från vatten i forsar och hav, vind och sol. Att välja elleverantörer som använder sig av dessa energikällor innebär ett medvetet val för miljön på individnivå. Ju fler vi blir som väljer förnyelsebar energi, desto mer får naturen andas ut. Många företag har börjar använda sig av förnyelsebar energi, särskilt jordbruk. Jordbruken är stora och har påverkat miljön negativt under en lång tid med bekämpningsmedel och utsläpp. Skapar man fler jordbruk som använder sig av till exempel vindkraft och solpaneler, skulle mängden utsläpp minska markant. Vill man göra medvetna miljöval när man väljer elleverantör, kan det vara svårt att välja. Då kan man genom smarta tjänster välja det elbolag som passar bäst.

För att man ska få så stor effekt som möjligt med minskade utsläpp, måste varje person göra egna val och hjälpa till för en bättre miljö.

Miljövänliga hus

Det har blivit en allt större trend att bygga ekologiska hus och lägenheter. Många moderna hus byggs i material som både är hållbara och miljövänliga. Det finns många bra tips för att bygga ett ekologiska hus som man kan ta till sig. Ett smart miljöval är alltid naturmaterial som är förnybara, nedbrytningsbara och inte kräver kemikaliska processer i tillverkningen.

Förhöjda havsnivåer och anpassning

Vi vet idag att global uppvärmning orsakar stigande hav snabbare än vi trott. Det är ett faktum att Sverige rustar för stigande havsnivåer och man planerar att bygga en 21 km lång vall vid Falsterbonäset i Skåne för att skydda samhället mot översvämningar. Man tror att havsnivån vid Skanör år 2100 kommer ha stigit med hela 78 cm. Människan måste anpassa samhällen med mer bebyggelse inåt land och se till så att det finns fördämningar och mer skyddande vallar. Människan har alltid varit innovativ, och det finns redan nu smarta flytande hus som ska vara självförsörjande, vilket är en annan smart lösning för framtidens stigande havsnivåer.

Odla hemma och minska ditt klimatavtryck

Ingen kan göra allt men alla kan göra något! Så låter det ofta när man pratar om klimatet och hur vi alla ska ställa om till en grönare värld. Du har kanske redan läst flera tips på hur du kan leva mer klimatsmart. Populära tips kan vara att sopsortera eller köpa begagnade kläder. Vi kan också göra en hel del när det kommer till kosten. Många av de frukter och grönsaker som säljs i livsmedelsbutikerna har fraktats långa vägar innan de hamnar i våra kundvagnar. Genom att odla hemma minskar du ditt klimatavtryck och har också tillgång till fräscha råvaror utan att behöva lämna ditt hem.

Börja enkelt

Även om du bor i en liten lägenhet utan balkong finns det faktiskt råvaror som du kan odla hemma. Vi rekommenderar att du börjar enkelt och satsar på några enklare grönsaker eller kryddor. Du kan till exempel köpa hem högkvalitativa chilifrön och se chilifrukter växa fram. Hos Wexthuset.se hittar du en mängd olika fröer som passar för alla. Plocka ut de som du tycker bäst om och läs på om hur de trivs. Om det låter för svårt att odla så kanske du ska vänta med den varan tills du känner dig mer varm i kläderna. Skulle du bo i lägenhet går det även att se över möjligheten att hyra en odlingslott i din stad eller i en närliggande dito.

Grönsaker och frukt som växer inomhus

Om du vill börja enkelt kan du fokusera på sådant som kan växa i ditt egna kök. En av dessa är ingefära som både är nyttigt och gott. Du kan köpa det i fröform eller plantera en liten del som du köper från affären. Det är dock bäst att välja frö eftersom de du köper i affären kan vara besprutade för att inte kunna odlas. Det tar ungefär 3-4 månader innan du kan se frukten av din plantering. Sätt igång några olika krukor för efter cirka 10 månader måste du börja om på nytt.

Minipaprikor är också ett bra alternativ om du vill kunna odla inomhus. Speciellt under vår och sommar eftersom de gillar värme och sol. Det är viktigt att ha en bastant kruka eftersom det är en växt som kräver en hel del plats. Det finns ett stort utbud av frön som kan du välja bland. Du har också möjligheten att köpa en färdig växt om du föredrar det. Allt beror på hur bekväm du känner dig med att odla.

Gör odlingen till ett intresse

Du bestämmer själv hur långt du vill ta odlingen och vilka växter du vill satsa på. Kom ihåg att det är en ypperlig möjlighet att minska ditt klimatavtryck och bidra till en bättre framtid. Samtidigt kan det bli ett roligt intresse och en hobby att engagera sig i.

Trött på mörkret? Skaffa bättre lampor

När man vill ta hand om naturen och miljön kan det vara bra att göra det genom att släcka lamporna i så stor utsträckning som möjligt. Men i ett mörkt land som Sverige kan det snabbt bli väldigt deppigt och tråkigt. Välj bättre lampor istället och få en ljusare tillvaro.

Klimatsmarta lampor

Att släcka ner är bra för miljön, men just lamporna är inte det som drar mest energi. Dessutom är många lampor energisnåla eftersom den klassiska glödlampan har fasats ut och ersatts med energisnåla lampor. Därför kan man med gott samvete låta lampan vara tänd vid behov. Dock kan det vara bra att alltid släcka lamporna i rum där man inte är, inte minst för att spara på sina egna pengar. Dessutom kan man tänka på vilket elbolag man använder sig av. Var kommer energin ifrån? Ju grönare energikällor, desto bättre för miljön.

Köp snygga lampor

När du har bytt ut alla dina gamla glödlampor till energilampor och har bytt elbolag till ett grönare elbolag, kan du med gott samvete köpa fina lampor som kan lysa upp din tillvaro. Lampor för alla rum och tillfällen hittar du hos www.lampgallerian.se där du kan hitta lampor för uterummet, badrummet eller trädgården. De har även specifika lampor som kan användas när man ska läsa eller när man bara vill ha lite mysbelysning. Där finns det lampor för alla budgetar och smaker.

Lys upp utomhus

När man bor på landet kan det vara långt till närmaste gatubelysning och på vintern blir det därför kolsvart om det inte är någon snö på backen som lyser upp lite. Att ha egen utomhusbelysning är därför en nödvändighet för att inte känna sig så isolerad. Att ha lite trädgårdsbelysning gör en hel del för att skapa en hemtrevlig och mysig känsla, speciellt på vintern. Om man vill och kan så är en egen gatubelysning en god sak att investera i. Den bästa och mest pålitliga belysningen är den som kopplas till den vanliga elledningen, men det finns även gatubelysning som drivs av solceller.

Omställning – bra för miljön och privatekonomin

Många tror att det inte är möjligt att snabbt ställa om till ett mer hållbart och miljövänligt samhälle. De som tänker att det inte går underskattar dock kraften av det individuella valet. Om varje människa i samhället ändrar sin livsstil skulle ett mer miljövänligt samhälle kunna skapas redan idag.

Att ställa om till en mer hållbar livsstil behöver inte innebära ett tråkigt liv utan tvärtom går det att leva ett ännu bättre liv på många sätt. En positiv effekt av att göra en klimatomställning är att du kommer att spara pengar och på så sätt förbättra din privatekonomi. Om du till exempel börjar duscha istället för att bada sparar du både pengar och miljö eftersom din energianvändning minskar. Tänk på att installera en takdusch av bra kvalitet som inte droppar och som är behaglig att duscha med. Hos Rörfokus kan du enkelt beställa hem den typ av dusch som både passar för ditt badrum och din plånbok.

Spara pengar på miljövänlig livsstil

Det finns flera exempel på hur en miljövänlig livsstil leder till ett billigare liv. Att handla begagnat är ett av de enklaste sätten liksom att minska ner på onödig konsumtion. Om du dessutom äter mer vegetarisk mat och väljer att gå eller cykla istället för att åka buss eller bil kommer du att spara ännu mer. Varför inte gå igenom hur mycket utgifter du har haft det senaste året och beräkna en genomsnittlig månadskostnad? Jämför sedan denna kostnad med dina nya kostnader efter omställningen till en mer miljövänlig livsstil. Troligen kommer du att bli positivt överraskad av skillnaden!

Så byter du livsstil

En miljövänlig livsstil innebär att du gör hållbara val när du konsumerar. Det handlar till exempel om hur du reser, handlar varor och vad du äter. Bara för att du ställer om till en hållbar livsstil betyder det inte att du måste sluta göra allt som du tycker om utan snarare handlar det om att du byter ett beteende mot ett annat. Om du exempelvis älskar att resa kan du istället för att resa till andra sidan jorden upptäcka Sverige via tåg eller varför inte med cykel? Äventyret är närmare än du tror och särskilt små barn behöver inte resa långt för att tycka att det händer något riktigt spännande.

När du ska handla kläder kan du istället för att shoppa det senaste modet besöka en second hand-affär eller anordna en klädbytardag tillsammans med dina vänner. Det återvunna plagget ligger rätt i tiden och blev till och med årets julklapp 2018. Om du vill kunna variera din garderob med det senaste modet kan du istället använda dig av någon av de hyrtjänster som finns för kläder. Då betalar du ett abonnemang och kan regelbundet byta dina kläder så att du alltid har något nytt att ta på dig.

Hur välisolerade hus kan rädda miljön

God isolering är ett av de bästa sätten att hålla nere energiförbrukningen. Mycket av elkonsumtionen i Sverige går åt till uppvärmning. Årsmedeltemperaturen i Stockholmstrakten är inte högre än omkring 7 °C. Därför är en stor utmaning att hålla en acceptabel inomhustemperatur, utan att använda mer energi än nödvändigt.

Hur du isolerar bättre

Dörrar och fönster är en av de största källorna till att värmen inomhus försvinner iväg. En stor anledning är att många hus är gamla och inte använder moderna tekniska lösningar som energiglas. På samma sätt kan både ytterdörr och innerdörrar vara byggda när man inte tänkte lika mycket på klimatet. Genom att byta ut gamla dörrar och fönster kommer du kraftigt förbättra isoleringen. En annan fördel är att du även får bättre ljudisolering, vilket kan vara bra för bland annat vardagsrum och sovrum.

Hur stor skillnad gör god isolering?

Det beror till stor del på din bostad och var i landet du bor, men överlag är skillnaden större än de flesta tror. Isolering hjälper inte bara under kalla vinterdagar, utan året runt. Du kan också undvika att huset blir för varmt, så att ökade resurser går till luftkonditionering och fläktar. När du minskar

antalet kilowattimmar (kWh) som går åt per månad hjälper du inte enbart miljön. Du gynnar även den egna plånboken och det blir särskilt viktigt om elpriset ökar.

Rekommendationen är att satsa på så kallad grön el som är den klimatsmartaste lösningen, men även när elen kommer från förnyelsebara källor blir den kännbar för ekonomin om du inte väljer energisnåla lösningar i hemmet. På det området spelar god isolering en nyckelroll, liksom att välja tvättmaskin, diskmaskin mm som har hög energiklassning, gärna A+, A++ eller A+++.

Att renovera kan bli en investering

Ett vanligt klagomål gällande satsningar på klimatsmarta lösningar är att det helt enkelt kostar för mycket pengar. Att byta ut alla fönster och dörrar i en hel byggnad är till exempel ganska dyrt,

men inte sällan går det att räkna hem investeringen med en tidshorisont på ett par år. På nätet finns en del bra verktyg där man kan räkna på hur den årliga energikostnaden påverkas av minskad elförbrukning. På riktigt lång sikt går det rentav att tjäna stora pengar på klimatinvesteringar. Inom EU finns en tydlig trend att fasa ut ”miljöbovar” till förmån för mer miljövänliga produkter och tjänster. Ett tydligt exempel är hur glödlampor har fått ge plats till de betydligt bättre lågenergilamporna.

Vad som på kort sikt känns som en dyr och jobbig investering kan alltså löna sig stort för den om istället tänker långsiktigt. Med en välisolerad bostad är du bra rustad för framtiden. Energisnåla alternativ kommer bara att öka i betydelse för varje år som går, särskilt om Sverige ska klara sina redan högt ställda klimatmål.

Samhälle i balans med naturen, klimatomställning och miljö

Att världen står inför tuffa utmaningar är inte någon hemlighet. FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport slog fast att 2-gradersmålet inte är tillräckligt och att redan 1,5 graders uppvärmning kan få svåra konsekvenser för klimatet. Tiden är knapp och samtidigt som klimathotet är ett av de mest akuta hoten mot mänskligheten idag, så finns även andra akuta miljöhot som massdöd bland bin som hotar den globala matproduktionen och därmed vår själva existens.

Lyckligtvis är det inte för sent att ta tag i varken klimatfrågan, bidöden eller den biologiska mångfalden och mycket görs redan idag. Saker man kan göra själv är bland annat att sluta köra bil, sluta flyga och att skippa biffen och istället äta en växtbaserad kost. Samtidigt krävs det stora strukturförändringar inom såväl politiken som inom det privata näringslivet som enskilda individer har svårt att påverka. Vill man påverka på riktigt så är det alltså en god idé att lyfta blicken från de egna valen och engagera sig för en politisk förändring eller varför inte använda sin attraktionskraft på arbetsmarknaden för att påverka näringslivet?

I Frankrike har 18000 miljöengagerade studenter skrivit under en namninsamling där de lovar att inte ta anställning hos företag som inte tar klimathotet på allvar. Denna rörelse har spridit sig över världen och så även till Sverige där en grupp studenter formulerat det så kallade studentmanifestet för en hållbar framtid.

Att studenter engagerar sig på det här sättet är givetvis mycket positivt för klimatrörelsen eftersom företag som vill ha de bästa studenterna måste engagera sig i omställningen, men också för att det krävs nya kunskaper och idéer för att lösa klimatfrågan såväl som andra miljöfrågor. Har du inte börjat studera än så är det en god idé att skriva högskoleprovet så att du kommer in på det program du brinner för, där du kan bidra till att skapa en mer hållbar värld. Att engagera sig i miljöfrågor under studietiden skapar dessutom ovärderliga kontakter som kan komma att spela en stor roll för såväl miljön som för din egen karriär framöver.

Som miljöengagerad student är det också viktigt att du ser att allt hänger ihop och att såväl klimatkrisen som den biologiska mångfalden måste lösas för att skapa en hållbar värld. Förutom en bättre miljö och starkare ekosystem så bidrar det också till en bättre hälsa för oss människor när utsläpp av miljöfarliga ämnen och gaser minskar och inte hamnar i våra lungor eller på våra tallrikar. Detta kommer i sin tur att minska en rad kostnader för såväl samhället i stort som för enskilda individer och även för företag. Att bidra till ett hållbart och klimatneutralt samhälle är med andra ord något vi alla tjänar på, såväl stora som små. Och ingen dag är bättre för att börja än idag.