Samhälle i naturlig balans med miljö och klimatomställning

Samhälle i naturlig balans med miljö och klimatomställning

Idag är det ett faktum att vi står inför stora utmaningar med klimatförändringar i form av växthuseffekten och stigande havsnivåer. Det finns idag en ökad medvetenhet för klimatpåverkan och genom innovativa lösningar är vi redan en bra bit på väg till ett mer klimatvänligt samhälle.

Förnybar energi – framtidens eviga energikälla

Förnyelsebar energi är ren, koldioxidfri och utvinns från vatten i forsar och hav, vind och sol. Att välja elleverantörer som använder sig av dessa energikällor innebär ett medvetet val för miljön på individnivå. Ju fler vi blir som väljer förnyelsebar energi, desto mer får naturen andas ut. Många företag har börjar använda sig av förnyelsebar energi, särskilt jordbruk. Jordbruken är stora och har påverkat miljön negativt under en lång tid med bekämpningsmedel och utsläpp. Skapar man fler jordbruk som använder sig av till exempel vindkraft och solpaneler, skulle mängden utsläpp minska markant. Vill man göra medvetna miljöval när man väljer elleverantör, kan det vara svårt att välja. Då kan man genom smarta tjänster välja det elbolag som passar bäst.

För att man ska få så stor effekt som möjligt med minskade utsläpp, måste varje person göra egna val och hjälpa till för en bättre miljö.

Miljövänliga hus

Det har blivit en allt större trend att bygga ekologiska hus och lägenheter. Många moderna hus byggs i material som både är hållbara och miljövänliga. Det finns många bra tips för att bygga ett ekologiska hus som man kan ta till sig. Ett smart miljöval är alltid naturmaterial som är förnybara, nedbrytningsbara och inte kräver kemikaliska processer i tillverkningen.

Förhöjda havsnivåer och anpassning

Vi vet idag att global uppvärmning orsakar stigande hav snabbare än vi trott. Det är ett faktum att Sverige rustar för stigande havsnivåer och man planerar att bygga en 21 km lång vall vid Falsterbonäset i Skåne för att skydda samhället mot översvämningar. Man tror att havsnivån vid Skanör år 2100 kommer ha stigit med hela 78 cm. Människan måste anpassa samhällen med mer bebyggelse inåt land och se till så att det finns fördämningar och mer skyddande vallar. Människan har alltid varit innovativ, och det finns redan nu smarta flytande hus som ska vara självförsörjande, vilket är en annan smart lösning för framtidens stigande havsnivåer.

Leave a Comment