God ventilation för vår hälsa

God ventilation för vår hälsa

Klimatarbetet handlar inte alltid bara om att vara ute på fältet och genomföra positiva förändringar, utan mycket av arbetet bedrivs också på kontor där planer undersöks och sätts upp. Är inte ventilationen i byggnaden tillräckligt bra påverkas både vår hälsa och arbetet som utförs i negativ riktning, och därför är det väldigt viktigt att kontroller av ventilationen genomförs regelbundet.

Professionella kontroller

Ett gott inomhusklimat är av stor vikt för alla byggnader och människor, både för företag och bostäder. Numera finns det ett riksdagsbeslut om obligatorisk ventilationskontroll, då det tidigare visat sig att många byggnader och lokaler hade så dålig luft att både barns och vuxnas hälsa blev negativt påverkade. Idag kan du enkelt och smidigt få OVK utförd av professionella kontrollanter och därmed se till att inomhusluften där ni befinner er är i gott skick. För boende handlar det om att må bra i sina hem, där de spenderar så pass mycket tid, och för anställda handlar det om att kunna utföra ett bra arbete utan att bli utsatta för dålig luftkvalitet. Som fastighetsägare är det viktigt att se till att kontrollen utförs av en certifierad funktionskontrollant, så att du kan vara trygg i att allt gått rätt till och att resultaten är korrekta.

Flera faktorer för god inomhusluft

Just luftkvalitet är ett av huvudområdena när det kommer till det viktiga klimatarbetet. Det mesta av fokuset ligger på luften utomhus, som ju förorenas av avgaser och olika typer av utsläpp, vilket påskyndar växthuseffekten. Men även inomhusluften är som sagt väldigt viktig att ha koll på, då den lätt glöms bort. Ventilation är en viktig faktor, att undersöka radonhalter är en annan. Radon är en osynlig gas, vilket gör det lätt att tro att luften vi andas inomhus är helt ok, när vi i själva verket kanske bryter ner våra kroppar utan att vi vet om det. Så se till att ha koll på inomhusluften, och är du osäker kan du alltid kontakta hyresvärden eller din chef för att få reda på de senaste kontrollerna och hur resultatet såg ut.

Leave a Comment