Samhälle i balans med naturen, klimatomställning och miljö

Samhälle i balans med naturen, klimatomställning och miljö

Att världen står inför tuffa utmaningar är inte någon hemlighet. FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport slog fast att 2-gradersmålet inte är tillräckligt och att redan 1,5 graders uppvärmning kan få svåra konsekvenser för klimatet. Tiden är knapp och samtidigt som klimathotet är ett av de mest akuta hoten mot mänskligheten idag, så finns även andra akuta miljöhot som massdöd bland bin som hotar den globala matproduktionen och därmed vår själva existens.

Lyckligtvis är det inte för sent att ta tag i varken klimatfrågan, bidöden eller den biologiska mångfalden och mycket görs redan idag. Saker man kan göra själv är bland annat att sluta köra bil, sluta flyga och att skippa biffen och istället äta en växtbaserad kost. Samtidigt krävs det stora strukturförändringar inom såväl politiken som inom det privata näringslivet som enskilda individer har svårt att påverka. Vill man påverka på riktigt så är det alltså en god idé att lyfta blicken från de egna valen och engagera sig för en politisk förändring eller varför inte använda sin attraktionskraft på arbetsmarknaden för att påverka näringslivet?

I Frankrike har 18000 miljöengagerade studenter skrivit under en namninsamling där de lovar att inte ta anställning hos företag som inte tar klimathotet på allvar. Denna rörelse har spridit sig över världen och så även till Sverige där en grupp studenter formulerat det så kallade studentmanifestet för en hållbar framtid.

Att studenter engagerar sig på det här sättet är givetvis mycket positivt för klimatrörelsen eftersom företag som vill ha de bästa studenterna måste engagera sig i omställningen, men också för att det krävs nya kunskaper och idéer för att lösa klimatfrågan såväl som andra miljöfrågor. Har du inte börjat studera än så är det en god idé att skriva högskoleprovet så att du kommer in på det program du brinner för, där du kan bidra till att skapa en mer hållbar värld. Att engagera sig i miljöfrågor under studietiden skapar dessutom ovärderliga kontakter som kan komma att spela en stor roll för såväl miljön som för din egen karriär framöver.

Som miljöengagerad student är det också viktigt att du ser att allt hänger ihop och att såväl klimatkrisen som den biologiska mångfalden måste lösas för att skapa en hållbar värld. Förutom en bättre miljö och starkare ekosystem så bidrar det också till en bättre hälsa för oss människor när utsläpp av miljöfarliga ämnen och gaser minskar och inte hamnar i våra lungor eller på våra tallrikar. Detta kommer i sin tur att minska en rad kostnader för såväl samhället i stort som för enskilda individer och även för företag. Att bidra till ett hållbart och klimatneutralt samhälle är med andra ord något vi alla tjänar på, såväl stora som små. Och ingen dag är bättre för att börja än idag.

Leave a Comment