Organdonation

Organdonation

Tack vare den medicinska utveckligen kan läkare använda organ från en kropp som inte längre behöver dem, och placera dem i en kropp som behöver ett likadant nytt och friskt organ. Den första transplantationen som lyckades skedde redan 1954 i Boston. Då var det en njure som togs från en avliden person för att sedan opereras in i en annan människa. Innan 1954 hade det förekommit många försök till transplantationer, men ingen av dem hade lyckats. I och med att man plötsligt lyckades använda ett organ i en annan kropp gick startskottet för en helt ny marknad och ett nytt synsätt kring organdonationer. Sverige är ett av de länder i världen där flest invånare är villiga att donera sina organ efter döden. Ändå är det många organ som inte går till donation. På sätt och vis blir de organen bortkastade, när de kunde göra stor nytta både för medicinsk forskning och för enskilda individer. Att donera organ är både bra för samhället och för enskilda individer.

Rädda någon annans liv

Om man bestämmer sig för att donera sina organ efter döden kan de användas på flera sätt. Antingen kan ens organ gå till en individ som behöver dem. Det kan finnas människor vars överlevnad hänger på om någon väljer att donera ett organ. Dina organ kan också gå till medicinsk forskning. på så vis återanvänder du även din kropp efter din död genom att donera dina organ. Istället för att de går till spillo kommer de till användning igen. Man tar aldrig organ från en individ utan samtycke. När man funderar över om man vill donera sina organ kan man tänka på fördelarna med att göra det. En enda avliden människa kan hjälpa hela åtta andra personer till ett friskare liv, och i vissa fall till och med rädda deras liv. Om ens organ går till forskning kommer läkare världen över få de hjälpmedel de behöver för att kunna utveckla nya metoder, och i det långa loppet är det de metoderna som kan rädda liv. Alla framsteg som gjorts inom medicin har gjorts med hjälp av forskning och försök. Genom att donera sina organ kan man bidra till att forskningen kan fortgå.

Ta ställning så länge du lever

Det är bra att ta ställning till om man vill donera sina organ redan när man lever. Genom att donera sina organ hjälper man både människor, samtidigt som man ser till att de organ som är friska används så länge det bara är möjligt. Vill man donera sina organ kan man registrera sig som organdonator. Det är också klokt att berätta för sina närmaste att man gärna vill donera sina organ. Om man inte tar ett beslut under sin livstid kommer det bli ens anhöriga som får ta beslutet när man dött. Det kan vara ett tufft beslut att ta samtidigt som man sörjer den människan som gått bort. Som anhörig har man mycket att stå i som det är, med att planera begravning och göra bouppteckningar. Har man funderingar kring hur man ordnar en miljövänlig och fin begravning kan man klicka här för att få läsa mer om begravningsbyråer. De kan svara på alla frågor man har.

Leave a Comment