Author Archives: admin

Vi måste ställa om samhället!

Industrialisering och framväxten av det moderna samhället har under de senaste 150 åren skett på bekostnad av natur, klimat och miljö. Det kan även en femteklassare med medelmåttliga betyg dra som slutsats på hemläxan i geografi och samspelet mellan människa och miljö. Människan har genom sitt radikalt förändrade levnadssätt under de senaste 150 åren transformerats och blivit miljöns fiende No 1. Nu är väder, klimat , djurarter och växtligheter i en klar obalans – skapad av människan. Ansvaret ligger hos oss. Inte hos naturen. Miljö, växtarter och djurarter klarar sig alldeles utmärkt utan människan – faktum är att jorden skulle blomstra än mer utan mänsklig påverkan. Naturen har absolut inget behov av människan. Däremot har människan ett absolut behov av naturen. Det finns inget alternativ – vi måste ställa om samhället.

Ett klimatvänligt samhälle

Miljöhoten är idag påtagliga, stigande medeltemperaturer, översvämningar, bränder och smältande polarisar – detta är ett globalt problem som kommer att kräva globala och kollektiva lösningar. Oavsett om du arbetar som polis, lärare, byggarbetare, bussförare eller tandläkare, så kommer alla behöva ställa om för ett miljövänligare samhälle. Politiska beslut drivs fram av kollektiva krafter i en demokrati. Bakom varje kollektiv kraft står enskilda individer – tillsammmans kan vi göra skillnad. När det gäller miljöfrågan är det möjligen mänsklighetens största utmaning som kollektiv – för miljön tar inte hänsyn till nationalitet, kön, klass eller politisk tillhörighet. Förstör människan jordens levnadsmiljö kommer det på ett eller annat sätt drabba alla. Oavsett om du är svensk, rik, fattig, överviktig, gay eller straight. Världen verkar på ett sätt börjat [vakna upp: ur den eviga tillväxt drömmen, https://www.svd.se/har-ar-forslaget–15-gradersmalet-en-overraskning] och det är sannerligen i elfte timmen! En av de viktigaste punkterna är att påskrifterna på klimatmötet nu är juridiskt bindande.

Kan vi ställa om?

En del pessimister i miljöfrågan menar att det är försent. Vänd på det. Människan har lyckats bygga ett helt samhälle på fossila bränslen – med hjälp av infrastruktur, fabriker och arbetskraft. Lägg därtill skapandet av teknologier, mediciner, stabila demokratier och ett Europa i fred – inte i krig. Om du berättat att mänskligheten skulle genomföra allt detta på ca: 150 år för en svensk bonde på en sädesåker år 1872, skulle denne trott du blivit spritt språngande galen! Nu står mänskligheten med facit i hand. Världen har på många sätt blivit bättre. För alla. Förutom på en punkt. Världen har inte blivit bättre ur ett miljöperspektiv. Handen på hjärtat; är tillväxten, moderniteten och konsumtionen verkligen värd att satsa på om den hela tiden sker på bekostnaden av miljö, natur och djur? Svaret blir för allt fler ett nej! Idag börjar sakta en konsumentmedvetenhet spira och alltfler väljer klimatvänligare alternativ vad gäller produktion, transporter och miljötänk hos företagen. Omställningen börjar med vilka val du tar som konsument – gör miljövänligare val för samtliga inköp.

Bygg ditt eget hus

Att någon gång i livet få bygga ett eget hus är en dröm för många. Det kan handla om att vara med i en process tillsammans med en arkitekt och en byggfirma men det också innebära att man mer handgripligt bygger sitt eget hus och utför så många moment som möjligt helt på egen hand. Båda metoderna har sina för- och nackdelar. I den här bloggposten kommer vi att titta närmre på vad det är bra att tänka på, oavsett vilken av metoderna man väljer. Många som vill bygga själva har en idé om att skapa ett energieffektivt och miljövänligt hus. Ofta är det dock bättre att bygga om och renovera en befintlig fastighet som annars skulle ha förfallit. Ett annat hållbart alternativ kan vara att återanvända material från en befintlig byggnad, när man uppfö en ny. Till exempel ett gammalt trägolv med charmig patina eller spegeldörrar och spröjsade fönster.

Tips för dig som vill göra allt

Har du funderat på att slippa bostadsköer genom att bygga ditt eget minihus? Har man bara någon stans att ställa det och håller sig inom vad man kan göra utan att söka bygglov är det faktiskt fullt möjligt. Minihus är ett koncept blir allt populärare idag. Inte minst i USA. Ofta är det hus på hjul det är fråga om och som alltså kan flyttas vid behov. Att bygga ett eget hus i större format är också möjligt, om man har förkunskaperna och låter proffs dra el och avlopp. Det stora problemet är ofta att få bygglov för sitt projekt och det kan vara en bra idé att låta en arkitekt ta fram en detaljerad ritning utifrån en idé man själv har. Då ökar man sina chanser att få tillstånd. Att bygga själv är givetvis billigare än att anlita en byggfirma men skillnaden i pris kan bli mindre än du tror eftersom byggfirmorna ibland kan få bättre priser på material och har utrustning som du måste hyra. Att bygga själv handlar mycket om att inse sina begränsningar och sedan anpassa projektet efter det.

Att anlita en arkitekt

En bra arkitekt kan omsätta dina idéer och behov till en färdig ritning som sedan lämnas över till ett byggbolag (om du inte själv vill agera projektledare och anlita egna hantverkare). Arkitekten är dessutom ett bra bollplank som har kunskap om vilka lösningar som passar på den tomt där du vill uppföra ditt hus. Att bygga självt kan också innebära ett så kallat kataloghus. Då finns det ett färdigt koncept men man kan göra tillval och anpassa delar av det. Vilken lösning som passar bäst handlar mycket om hur stor kunskap man själv har om hus och vad man har för budget. Att låta en arkitekt rita ett hus från grunden är i regel betydligt dyrare än att låta uppföra och anpassa ett kataloghus. Unika, arkitektritade, hus kan ha ett högt andrahandsvärde så länge de inte utgår från ovanliga behov hos den som lät uppföra det. onea är ett finansbolag med attraktiva villkor som kan hjälpa dig att förverkliga drömmen om att bygga ett eget hus.

Organdonation

Tack vare den medicinska utveckligen kan läkare använda organ från en kropp som inte längre behöver dem, och placera dem i en kropp som behöver ett likadant nytt och friskt organ. Den första transplantationen som lyckades skedde redan 1954 i Boston. Då var det en njure som togs från en avliden person för att sedan opereras in i en annan människa. Innan 1954 hade det förekommit många försök till transplantationer, men ingen av dem hade lyckats. I och med att man plötsligt lyckades använda ett organ i en annan kropp gick startskottet för en helt ny marknad och ett nytt synsätt kring organdonationer. Sverige är ett av de länder i världen där flest invånare är villiga att donera sina organ efter döden. Ändå är det många organ som inte går till donation. På sätt och vis blir de organen bortkastade, när de kunde göra stor nytta både för medicinsk forskning och för enskilda individer. Att donera organ är både bra för samhället och för enskilda individer.

Rädda någon annans liv

Om man bestämmer sig för att donera sina organ efter döden kan de användas på flera sätt. Antingen kan ens organ gå till en individ som behöver dem. Det kan finnas människor vars överlevnad hänger på om någon väljer att donera ett organ. Dina organ kan också gå till medicinsk forskning. på så vis återanvänder du även din kropp efter din död genom att donera dina organ. Istället för att de går till spillo kommer de till användning igen. Man tar aldrig organ från en individ utan samtycke. När man funderar över om man vill donera sina organ kan man tänka på fördelarna med att göra det. En enda avliden människa kan hjälpa hela åtta andra personer till ett friskare liv, och i vissa fall till och med rädda deras liv. Om ens organ går till forskning kommer läkare världen över få de hjälpmedel de behöver för att kunna utveckla nya metoder, och i det långa loppet är det de metoderna som kan rädda liv. Alla framsteg som gjorts inom medicin har gjorts med hjälp av forskning och försök. Genom att donera sina organ kan man bidra till att forskningen kan fortgå.

Ta ställning så länge du lever

Det är bra att ta ställning till om man vill donera sina organ redan när man lever. Genom att donera sina organ hjälper man både människor, samtidigt som man ser till att de organ som är friska används så länge det bara är möjligt. Vill man donera sina organ kan man registrera sig som organdonator. Det är också klokt att berätta för sina närmaste att man gärna vill donera sina organ. Om man inte tar ett beslut under sin livstid kommer det bli ens anhöriga som får ta beslutet när man dött. Det kan vara ett tufft beslut att ta samtidigt som man sörjer den människan som gått bort. Som anhörig har man mycket att stå i som det är, med att planera begravning och göra bouppteckningar. Har man funderingar kring hur man ordnar en miljövänlig och fin begravning kan man klicka här för att få läsa mer om begravningsbyråer. De kan svara på alla frågor man har.

Återanvändning

I många år har vi konsumerat långt mer än vad vår jord egentligen mäktar med. Vi köper kläder, bilar och elektronik samt nya saker till hemmet, medan miljön blir allt mer lidande. På senare år har dock många fått upp ögonen för vad konsumtionen gör med vår jord och börjat tänka mer långsiktigt, bland annat genom att återvända saker. Inte bara privatpersoner har fått upp ögonen för återanvändning, även stora företag börjar titta på lösningar som gör att de kan använda gammalt material igen. Läs vidare och lär dig mer om återanvändning.

Varför är återanvändning bra?

När nya produkter ska tillverkas går det åt enorma resurser, både vad gäller arbetskraft och miljö. Om man istället använder det som redan finns, så minskar man dessa stora påfrestningar på miljön. Speciellt elektronikprodukter som mobiltelefoner frestar på miljön mycket, dessutom framställs de ofta under ganska dåliga förhållanden för arbetarna. På grund av detta lämnas till exempel Skanskas datorer till återanvändning. På så sätt kan man ta vara på de komponenter som fortfarande fungerar och installera dem i nya tekniska produkter. Även många andra stora företag börjar få upp ögonen för smart återanvändning. Klädföretaget Hennes och Mauritz har till exempel gjort en klädkollektion av återvunna kläder.

Vad kan du göra själv?

Efter att ha läst den här texten kanske du funderar lite över vad du kan göra själv för att bidra till återanvändning. Det finns till exempel flera företag som tar emot gamla mobiltelefoner och återanvänder komponenterna till nya telefoner. Låt därför inte din gamla mobiltelefon ligga i en låda, utan lämna in den istället. Det är generellt också bra att satsa på saker du kan använda flera gånger. Köp till exempel inte nya plastkassar varje gång du handlar. Ta istället med en egen kasse i tyg till mataffären. Du vet säkert redan också att det är viktigt att återvinna glas och metall så att det kan återanvändas och bli nya produkter.

Att leva hållbart

Med hållbarhet brukar man i det här sammanhanget syfta på en livsstil som inte förbrukar för mycket av jordens resurser. Det gäller särskilt resurser som inte är förnyelsebara i samma takt som vi gör av med dem. Olja är ett bra exempel på detta. Även produkter som tillverkas med hjälp av olja, till exempel plast, är klart tveksamma ur hållbarhetshänseende. Överkonsumtion av el är en annan sak som kan anses som ohållbart eftersom det leder till klimatpåverkan. I den här bloggtexten ska vi ge några tips på vilka val man kan göra för att bli mer sparsam med jordens resurser.

Kan hållbarhet kombineras med hög livskvalitet?

Hur kan ditt liv bli med hållbart? Kan du uppnå det utan att gå miste om något som du verkligen värdesätter? Åtgärder som gör stor skillnad beträffande hållbarhet är att göra miljövänliga val i fråga om transporter, mat och uppvärmning. Bensindrivna fordon som bilar och flygplan är idag ett av de tydligaste exempel på mänsklig verksamhet som inte är hållbar i längden. De flesta av oss kan faktiskt välja andra transportmedel, och kanske få lite motion på köpet. Det är stor skillnad på att värma en fastighet med olja, kol eller ineffektiva eldrivna system, och på att använda en affektiv pelletspanna eller en bergvärmepump. Bergvärme är dyrt att installera men leder till lägre månadskostnader.

Tänk på vad du äter

Ohållbar produktion av livsmedel kan leda till bland annat övergödning av hav och sjöar, gift- och koldioxidutsläpp, skogsskövling och minskning av den biologiska mångfalden. När det gäller matvaror finns det, i många länder ett bra system för märkning av ekologiska produkter. Det är alltså relativt enkelt att göra bra val som konsument. Hållbarhet måste även ta med jordens växande befolkning i beräkningen. Alla kan inte äta mat producerad på den lokala bondgården. Men om du har den möjligheten så är det ett hållbart alternativ. Ett annat bra och enkelt tips är att alltid undvika att köpa dryck på plastflaska. I Sverige återvinns nästan alla burkar och glasflaskor. Det är ett mycket bättre alternativ.

Al Gore – en obekväm sanning

Al Gore är en tungt meriterad amerikansk politiker för demokraterna som utnämndes till vicepresident av Bill Clinton 1993. Al är född i Washington DC, han har en examen från elituniversitet Harward. År 2000 ställde Al Gore upp i det amerikanska presidentvalet men han förlorade då mot Gerorge W Bush trots att han fick mest röster i valet. Al Gore är kanske mest känd som miljöaktivist idag och i den här bloggposten kommer vi att skriva om hans klassika dokumentärfilm: En obekväm sanning som bidrag till att diskussionerna om klimatförändringar tog fart på allvar.

En obekväm sanning om miljön

A set of natural disaster icons in fresh colors.

Al Gore mottog Nobels Fredspris 2007, mycket på grund av den uppmärkammade dokumentärfilmen en obekväm sanning som lyfte viktiga miljöfrågor och skapade debatt världen över. Framförallt handlar filmen om effekten av den globala uppvärmningen som beskrivs som ett mycket stort hot mot människor och miljö. Filmen fick en Oscar som bästa dokumentärfilm 2007 trots att den rent dramaturgiskt är enkelt uppbyggd – som en föreläsning. Man ansåg att det var en vår tids viktigaste filmer. I En obekväm sanning lägger Al Gore, på ett övertygande sätt, fram vetenskapliga bevis för att växthuseffekten och klimatförändringarna i första hand orsakas av människor. Även om Al Gores teori om att människor orsakar Nya bevis för klimatförändringar så finns det ännu ingen konsensus kring hur stor vår påverkan är – jämfört med påverkan som har naturliga orsaker. En sak de flesta som ser filmen är överens om är att klimatet förändras och att vi måste hitta lösningar – oavsett vad det beror på.

Hur står sig filmen idag?

En obekväm sanning har av belackare, inte minst konservativa politiker i USA, kallats för ren politisk propaganda. Frågan om klimatförändringar är komplex och det är lätt att välja och tolka forskningsresultat på ett sätt som stöder helt olika ståndpunkter. Al Gore gör en del påståenden i sin film som saknar vattentäta belägg – det är alltså förnuftigt att se filmen som ett diskussionsinlägg. Som sådant har dess betydelse visat sig vara bestående. En sanning skulle inte vara just obekväm, om det var enkelt och smärtfritt att ta den till sig. Klimatfrågan är ”hetare” än någonsin och miljoner människor tvingas förhålla sig till klimatförändringar som gör livet svårare. Oavsett vad som orsakar de mest dramatiska klimatförändringarna så handlar det om problem som vi måste förhålla oss till och försöka lösa. Filmen En obekväm sanning har inte bara skapat debatt utan även bidragit att mer resurser fördelats till forskning som förhoppningsvis för oss allt närmre såväl obekväma sanningar som hoppingivande lösningar.

 

Växthusgaser

Medierna larmar om växthusgaserna som om de vore ett hot mot människans, djurens och naturens existens här på jorden. Fast de här växthusgaserna är livsnödvändiga för oss alla.

 

Växthusgasernas uppgift
Växthusgaserna har en viktig uppgift och det är att hålla värmebalansen på jorden. De lägger som ett skyddande lager runt jorden. Utströmningen av värme hindras på det sättet. De reflekterar också solens infraröda värmestrålning tillbaka till jordytan. På så sätt bidrar växthusgaserna till att värma upp vår jord. Det är anledningen till att de kallas för just växthusgaser. Utan det skyddande lager de skapar runt jorden, skulle jordens medeltemperatur vara -18 grader.

 

Växthuseffekten
Den växthuseffekt som skapas då växthusgaserna lägger som ett skyddande lager är en förutsättning för förekomsten av liv på jorden. Det är en alltigenom naturlig process som är livsnödvändig för allt liv på jorden. Den effekt som skapas genom processen kan liknas vid det som sker då solen värmer upp ett växthus.Växthusgaser 1

 

Växthuseffekten i debatter
Då begreppet växthuseffekt används i de debatter som förekommer då man diskuterar saker som miljöförstöring och liknande, avses snarare den ökade belastningen på den naturliga växthuseffekten som människan orsakar genom utsläpp av främst koldioxid som är ett resultat av förbränning av fossila bränslen. I Sverige utgör koldioxid ungefär 80 procent av utsläppen av växthusgaser.

 

Växthusgaser
De vanligaste växthusgaserna är vattenånga och koldioxid. De förekommer naturligt i jordens atmosfär. Det finns andra växthusgaser som metan. Förekomsten av metangas ökar markant. Det är ett resultat av djurhållning av bland annat nötkreatur, som föds upp för köttkonsumtion och mejeriprodukter.

Andra växthusgaser är: Dikväveoxid, Ozon Svavelhexaflourid samt flourföreninger som flourkolväten och flourkarboner,.

Det är framförallt den förbränning av fossila bränslen såsom olja, kol och naturgas vi människor ansvarar för, som i allt snabbare takt ökar halterna av växthusgaser. Vi flyger både längre bort och oftare gör vi kortare resor som weekendresor. Flygbränsleförbränning ökar därmed halterna av växthusgaser. Att välja att resa med tåg istället är ett miljövänligare alternativ. Något att överväga nästa gång reslusten faller på. Bilförare kan tänka på att köra på ett mer bränsleekonomiskt sätt och de som kör på diesel kan optimera bränsleförbrukningen genom dieseloptimering hos dieselkraft.se

Avskogning är också en stor miljöbov som bidrar till de ökade halterna av koldioxid i atmosfären. Alldeles särskilt i regnskogszonerna – där jordens ”lungor” skövlas för att skapa odlingar för produktion av palmolja. Bli en medveten konsument genom att låta bli att köpa industriprocessade livsmedel som innehåller palmolja och soja som odlats på mark i de skövlade regnskogarna. Som bekant omvandlar träden koldioxid till syre, som ju är livsnödvändigt för livet på jorden. Koldioxiden påverkar klimatet under en mycket lång tid.

2-gradersmålet

En av de mäktigare miljövetarna i Sverige är Johan Rockström som är professor i miljövetenskap och chef för Stockholm Resilience Centre. Enligt honom är det fortfarande möjligt med en god välfärd inom ramen för en lågkolekonomi. Det om något torde lugna både politiker både i Sverige och över hela världen. Däremot bör det tas på allvar att reducera och bromsa användningen av fossila bränslen. En insats för oss i nuet och inte minst för framtida generationer.

 

Lågkolekonomi
Vad menas med en lågkolekonomi? Begreppet lågkolekonomi tycks vara kopplat till den rapport som FN:s klimatpanel, IPCC, nyligen presenterade. Densamma lär vara en sammanställning av den senaste forskningen och vetenskapen kring den globala uppvärmningen. I rapporten levereras en som de kallar kolbudget, en redskap i ekonomins domäner, varav begreppet lågkolekonomi torde stamma ifrån.

 

IPCC
IPCC eller Intergovernmental panel on climate change, är som sagt FN: s klimatpanel. I deras femte utvärderings rapport kallad Fifth Assessment Report, AR5, ges en tydlig uppdaterad bild av dagens vetenskap som relaterar till klimatförändringar.

 

Naturvårdsverket
Naturvårdsverket refererar till FN:s klimatpanels rapport AR5 och konstaterar att det ser fortfarande ser ut att finnas lösningar på hur reducera den klimatpåverkan användningen av fossila bränslen har på vår jord. Bland annat presenteras scenarier för klimatets framtida utveckling. Dessa scenarier är framtagna med hjälp av klimatmodeller.

Small plant on pile of soil

Small plant on pile of soil

 

Stockholmsinitiativet
Enligt Stockholmsinitiativet har IPPC: s modellerna visat sig vara felaktiga. Stockholmsinitiativet menar att IPPC kraftigt överdriver effekten av återkopplingsmekanismen stort. Det vill säga hur vattnets kretslopp påverkar temperaturen på jorden och deras inbördes beroende av varandra. Sammanfattningsvis anser Stockholmsinitiativet att IPCC överdriver uppvärmningen i sina modeller i jämförelse med det faktiska utfallet, som ju kan mätas.

Stockholmsinitiativet anser att IPCC är, som de kallar dem, klimathotare Eftersom det faktiska utfallet inte korrelerar med IPCC: s rapporter söker de bortförklara det faktum att globala temperaturen stått still under så länge som 13 – 17 år. Modellerna som använts av IPCC klarar uppenbarligen inte att förutspå klimatet och klimatförändringar. Vidare kritiseras IPCC för att de talar om projektioner – inte ens prognoser.

Därmed menar Stockholmsinitiativet att 2-gradersmålet inte har någon täckning. Det är endast likt IPCC ett politiskt jippo. Tiden kommer utvisa att politiker och IPCC har fel även på lång sikt. Modellerna har som visats redan falsifierats i det korta perspektivet. Därför menar Stockholmsinitiativet att det är dags att skrota 2-gradersmålet då det inte har någon vetenskaplig täckning. Dock torde ändå vara högst befogat att begränsa användningen av fossila bränslen och forska kring andra alternativ.

Global uppvärmning

Den globala uppvärmningen och de klimatförändringar som den medför, tillhör det som medborgarna i Sverige, och säkert världens befolkning i stort, är mest oroade för. Fast det handlar förmodligen om en generationsfråga.

 

Den naturliga växthuseffekten
Det har alltid funnits en naturlig växthuseffekt. Enligt naturens ordning varierar den konstant relaterat till klimatsystemets naturliga drivkrafter. Vattnets kretslopp och temperaturen på jorden är inbördes beroende av varandra, något som kallas återkopplingsmekanism. Stiger temperaturen ökar exempelvis avdunstningen från hav, sjöar och vattendrag. Vattenångan som bildas på det sättet finns då i luften, vilket i sin tur leder till ytterligare ökning av temperaturen.

 

Globala uppvärmningen
Den globala uppvärmningen som beror på den av människan orsakade ökningen av växthusgaser brukar också kallas för växthuseffekten. Som vi kan förstå leder det till begreppsförvirring, liksom användningen av begreppen global uppvärmning och miljöförändring. Dessa sker även på helt naturliga grunder. Det är tack vare den naturliga växthuseffekten som ger förutsättningar för liv på jorden.

NASA image of Earth from outer space.

NASA image of Earth from outer space.

 

Miljöförstöring
Det som vanligen avses då våra makthavare talar om den globala uppvärmningen och växthuseffekten avser i allt den miljöförstöring som är resultatet av människans extra utsläpp av växthusgaser. Den största boven i dramat är de ständigt ökande utsläppen av koldioxid som ett resultat av förbränningen av fossila bränslen som olja, kol och naturgas. Eftersom koldioxiden är en del av kolets kretslopp påverkar förbränningen av fossila bränslen klimatet.

Det är alltså människans extra utsläpp av växthusgaser i form av förbränningen av fossila bränslen som ökar koldioxidutsläppen radikalt liksom boskapshållningen och uppfödning som ökar förekomsten av metangaser i atmosfären. Sammantaget har det resulterat i att tiden sedan den industriella revolutionen, det vill säga under de dryga 100 åren som gått, andelen växthusgaser i atmosfären har kat vilket lett till vår tids växthuseffekt är förstärkt.

 

Det handlar om miljöförstöring
Vi talar alltså om miljöförstöring – inget annat. Denna miljöförstöring och miljöstörning har lett till att mer infrarött solljus reflekteras tillbaka till jorden i våra dagar. Följaktligen stiger temperaturen på jorden.

About Chronicle

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined an chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined Lorem Ipsum as their default model text, and a search for web sites.