Förnybara energikällor

Förnybara energikällor

En stor anledning bakom de miljöproblem som världen står inför idag är den energi som vi människor använder. Den energianvändningen orsakar miljöproblem dels för att den dränerar jordens resurser, dels för att den står bakom utsläpp av växthusgaser som bidrar till att glaciärerna smälter och en mängd andra problem relaterade till den globala uppvärmningen. Detta beror på att man för att skapa energi ofta förbränner fossila bränslen som olja och kol. Dessa är resurser från jorden som legat under marken i miljontals år, och när man gräver upp dem (eller borrar upp dem) till ytan och förbränner dem, frisätts kol i luften som inte funnits där under lika många miljoner år.800px-Giant_photovoltaic_array

För att förhindra den här utvecklingen har forskare under lång tid försökt komma fram till alternativa, hållbara sätt att producera el och energi, och de har också lyckats. Dessa alternativa sätt kallas förnybara energikällor, just eftersom källan till produktionen inte sinar såsom fossila bränslen förr eller senare kommer att göra. Ett exempel på en förnybar energikälla är vindkraft. Vindkraftverken känns lätt igen på sina vita, höga rotorer, som står i grupp ute på fält eller ute i havet. Genom att vinden driver rotorerna drivs i sin tur en generator som producerar el. På detta sätt kan man förse hushåll med el utan att några växthusgaser släpps ut i atmosfären. Detsamma gäller för andra förnybara energikällor som vågkraft, solenergi och vattenkraft. En nackdel med de flesta av dessa energikällor är dock att de är beroende av naturens nycker; om vinden mojnar eller solen går i moln kan man till exempel inte producera lika mycket el, och då måste det finnas en alternativ produktionsmetod som kan kompensera förlusten. Än så länge kan vi därför inte göra oss helt fria från de fossila bränslena.

Ett sätt att bidra till minskad energiförbrukning på individnivå är att se över sin egen energiförbrukning. Genom enkla åtgärder som att stänga av datorn och andra apparater istället för att sätta dem i viloläge, eller genom att bara köra tvättmaskinen när den är full, kan man spara lite på jordens resurser. Om du unnar dig lyxen att ha ett bubbelbadkar eller en annan energikrävande apparat i huset, kan du försöka byta ut den mot en energisnålare modell. Leta efter vitvaror med grön A-markering – det betyder att de är de mest energieffektiva som går att hitta.

Leave a Comment