Yearly Archives: 2022

Att skapa engagemang för klimatet

Vi lever i en värld där de allra flesta forskare är överens om att det sker kraftiga klimatförändringar som kommer att påverka oss negativt på många olika sätt i framtiden. Det handlar bland annat om isar som smälter och hav som blir varmare, vilket kommer göra att till exempel en mängd olika arter där ute och den biologiska mångfalden blir kraftigt nedsatt. En annan stor fara som det pratas mycket om är att det kommer att leda till stora naturkatastrofer och till exempel höjning av havsnivåer och översvämningar och att jorden helt enkelt kommer att bli en allt svårare plats att bo på. Men att göra något åt detta verkar vara svårt för många och en sak som lyfts som en faktor till att klimatförstöringen fortsätter trots dessa alarmerande konsekvenser är att människor har svårt att engagera sig i dessa frågor. Frågorna är helt enkelt för långt bort och svåra att greppa. I denna artikel kommer vi att lyfta ett antal exempel på saker man kan göra för att komma runt detta och se till att skapa ett engagemang för klimatfrågorna.

Vara ute i naturen

En sak man kan göra är att se till att uppskatta den vackra natur vi har runt omkring oss. Genom att vara ute mycket i naturen och uppleva den på nära håll kommer man att förstå vad det är vi håller på att förlora. Här kan fritidskläder från ITAB hjälpa. Genom att beställa fritidskläder från ITAB, både till sig själv och till andra, ger man sig själv både en anledning och förutsättningar att ge sig ut i naturen och uppleva dess fantastiska rikedomar på nära håll. Att köpa kläder från ITAB kan helt enkelt göra att man skapar ett engagemang för klimat och miljöfrågor där ett sådant inte fanns tidigare.

Vara påläst

En annan sak man kan göra för att skapa ett engagemang både hos sig själv och hos andra när det kommer till frågor som har med klimatet att göra är att verkligen sätta sig in i de fakta som finns och se till att vara påläst. Genom att vara medveten om vilka konkreta konsekvenser klimatförstöringen kan få för både oss människor här i Sverige och för andra människor i andra länder kommer det att bli lättare att ta sitt ansvar och göra det man kan för att minska den globala uppvärmningen. Man kan också söka reda på mycket fakta om vad man faktiskt kan göra konkret och se till att ta tag i dessa delar. Genom att veta vad man kan göra för att göra skillnad och vilka konsekvenser detta agerande får kommer det att bli lättare att konkret engagera sig och göra något för att se till att den globala uppvärmningen inte fortsätter.